01 Genel Bilgiler

 Doğum Tarihi: 1945


05-00 Akademik Ünvanlar
 1. Uzmanlık Tarihi: 21.09.1973 (Ege Üniversitesi Tıp Fak. İç Hastalıkları Anabilim Dalı) 
 2. Doçentlik Tarihi: 30.04.1980 (Ege Üniversitesi Tıp Fak. İç Hastalıkları Anabilim Dalı) 
 3. Profesörlük Tarihi: 02.12.1988 (Selçuk Üniversitesi Tıp Fak. İç Hastalıkları Anabilim Dalı)

06-02 Yönetilen Uzmanlık Tezleri
 1. Ali İlter: Kayseri Yöresindeki Alerjik Sendromlu Hastalarda Alerjenlerin Dağılımı ve Ev Tozlarında Mite’ ların Aranması (Bilim Uzmanlığı Tezi)
 2. Dr. Fikret Kavuk: Alerjik Hastalıklarda Hiposensitizasyon Tedavisinden Sonra Serum C3c ve C4 Düzeyleri (İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi)
 3. Dr. Mesut Salim İrhan: Alerjik Hastalıklarda Hiposensitizasyon Tedavisinden Sonra Serum İmmunoglobulin (IgG, IgA, IgM ve IgE) Düzeyleri (İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi)

07-02 Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 1. Türk, S., Yeksan, M., Tamer, N., Gürbilek, M., Erdoğan, Y., ve ark: Effect of 1.25 (OH) 2D3 Treatment on Glucose Intolerance in Uremia. Nephrol Dial Transplantation 7:1207-1212, 1992. (Bu araştırma Allegra V. Ve ark. Tarafından “Glucose-Induced Insuklin Secretion in Uremia:Role of 1alfa, 25(OH)2-Vitamin D3. Nephron 68:41-47, 1994) te kaynak olarak gösterilmiştir. 
 2. Yeksan, M., Tamer, N., Türk, S., Cirit, M., Telli, HH., Bayram, A., Erdoğan, Y.: Hemodynamic Changes with Recombinant Human Erythropoietin (r-HuEPO) in Uremic Hemodialyzed Patients. Tr. J. Of Medical Sciences, 20:173-178, 1994. 
 3. Erdoğan, Y.: Türkmenistan’ ın Sağlık Stratejisi: Kapsamlı Yaklaşım. da(Dialog Avrasya) Dergisi.(Türkmenistan-Türkiye Özel Sayısı) 93-99, 2010

07-03 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler
 1. Kabakçı, T., Erdogan, Y.: The Fragmentation of Factor B. International Society of Haematology European and African Division. 4th Meeting. 5-9 September 1977. İstanbul. 
 2. Erdogan, Y., Kabakçı, T.: Antibody Dependent Lymphocyte Mediated Thrombocyte Cytotoxicity in ITP. 5th European Immunology Meeting. 1-4 June 1982. İstanbul. 
 3. Türk, S., Yeksan, M., Tamer, N., Erdoğan, Y., Erkul, İ.: Effect of 1.25 (OH)2D3 Treatment on Glucose Intolerance in Uremia. ESAO’91 XVIII. Congress of the European Society for Artificial Organs. September 11-14, 1991. (Poster Tebliğ-184) 
 4. Yeksan, M., Tamer, N., Türk, S., Cirit, M., Telli, HH., Bayram, A., Erdoğan, Y.: Hemodynamic Changes with Recombinant Human Erythropoietin (r-HuEPO) in Uremic Hemodialyzed Patients. ESAO’91 XVIII. Congress of the European Society for Artificial Organs. September 11-14, 1991. (Oral Tebliğ-46) 
 5. Yeksan, M., Türk, S., Gürbilek, M., Tamer, N., Erdoğan, Y., Erkul, İ.: Effect of 1.25 (OH)2D3 Treatment on Baseline Gastrin Levels in Uremia. ESAO’91 XVIII. Congress of the European Society for Artificial Organs. September 11-14, 1991. (Poster tebliğ-183) 
 6. Erdoğan, Y.: “Biz İki Devlet, Bir Milletiz”. Türkmenistan’ın Bağımsızlığının 10. Yılı Ulusklararası Kongresi. 26 Ekim 2002, Aşgabat.

07-05 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 1. Erdoğan, Y., Tartaroğlu, N.: Cellogel-Selüloz Asetat- Üzerinde Minor Hemoglobin A2 nin Kantitatif Tayini ve Lösemi Vakalarında Alınan Sonuçlar. Ege Üniv. Tıp Fak. Dergisi 15(2):319-322, 1976. 
 2. Gök, O., Erdoğan, Y., Kabakçı, T.: İmmun Kompleks Hastalıklarında C3 Değişiklikleri. Ege Üniv. Tıp Fak. Dergisi 18(1):17-22, 1979. 
 3. Gök, O., Erdoğan, Kabakçı, T.: İmmun Kompleks hastalıklarında Total Kompleman Değişiklikleri. Ege Üniv. Tıp Fak. Dergisi 18(1):23-32, 1979. 
 4. Önder, M. R., Erdoğan, Y., Kabakçı, T.: Bir “İki Yönlü Taşikardi (Bidirectional Tachycardia) Olgusu. Ege Üniv. Tıp Fak. Dergisi 19(1):95-98, 1980. 
 5. Akın, M., Kabakçı, T., Erdoğan, Y.: Erken Tip Aşırı Duyarlık Sendromlarında Serum IgE nin Kantitatif Ölçümü. Ege Üniv. Tıp Fak. Dergisi 20(4):621-634, 1981. 
 6. Bahar, K., Kandemir, B., Erdoğan, Y., ve ark: Periton İğne Biyopsisinin Tanı Değeri. Erciyes Üniv. Tıp Fak. Dergisi 6(1):11-14, 1984. 
 7. Bahar, K., Tuncer, M., Kandemir, B., Erdoğan, Y., ve ark: Salmonella Enfeksiyonu ve Granülomatöz Hepatit. Erciyes Üniv. Tıp Fak. Dergisi 6(1):141-146, 1984. 
 8. Bahar, K., Patıroğlu, T.E., Yücesoy, M., Erdoğan, Y., ve ark: Periton Sıvılarında Sitolojinin Tanı Değeri. Erciyes Üniv. Tıp Fak. Dergisi 6(2):321-326, 1984.  
 9. Bozkurt, M., Güleç, M., Erdoğan, Y.,ve ark: Buskopan-Glukagon ve Probanthine’ in Duodenum Ansı Üzerindeki Antispazmodik ve Hipotonik Etkilerinin Karşılaştırılması. Erciyes Üniv. Tıp Fak. Dergisi 6(3): 379-386, 1984.  
 10. Bozkurt, M., Güleç, M., Erdoğan, Y., ve ark: Duodenum Divertiküllerinin Hipotonik Duodenografi ile Demonstrasyonu ve Standart Baryumlu Mide-Duodenum Tetkikleri ile Karşılaştırılması. Erciyes Üniv. Tıp Fak. Dergisi 6(4):529-540, 1984. 
 11. Bahar, K., Güleç, M., Erdoğan, Y., ve ark: Karaciğer Sirozunda Ultrasonografik Parametreler. Erciyes Üniv. Tıp Fak. Dergisi 6(4):573-577, 1984. 
 12. Bahar, K., İrhan, S., Tuncer, M., Erdoğan, Y., ve ark: Multiple Myelomalı 10 Vakanın Retrospektif Analizi. Erciyes Üniv. Tıp Fak. Dergisi 6(4): 595-600, 1984 
 13. Gümüş, B., Erdoğan, Y., Kabakçı, T.: Hodgkin Hastalığında T Lenfositlerdeki Kantitatif Değişiklikler. Erciyes Üniv. Tıp Fak. Dergisi 7(3):295-302, 1985. 
 14. Bahar, K., Güleç, M., Erdoğan, Y., ve ark: Karaciğer Absesi. Erciyes Üniv. Tıp Fak. Dergisi 7(3): 337-342, 1985.  
 15. Yeksan, M., Koşar, A., Dalmaz, M., Erdoğan, Y: Hemodiyaliz hastalarında Subcutan (SC) ve İntravenöz Erythropoietinin Hematolojik ve Biyokimyasal Etkilerinin Karşılaştırılması. Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi. 2: 63-67, 1993.  
 16. Özerol, İH., Yeksan, M., Tamer, N., Türk, S., Saniç, A., Baykan, M., Baysal, B., Erdoğan, Y.: Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Anti-HCV Prevalansı. Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi. 3: 5-8, 1994. 
 17. Sezer, MT., Akaya, A., Tamer, MN, Erdoğan, Y., Adıgüzel, A.: Isparta’daki Kan Merkezlerinin Anti-HIV Sonuçları. SDÜ Tıp Fak. Dergisi 1(1): 6-8, 1994 
 18. Tamer, MN., Akhan, G., Çırak, Ş., Sezer, MT., Erdoğan, Y.: Akut Serebrovasküler Hastalıkta Elektrokardiyografik Değişiklikler. SDÜ Tıp Fak. Dergisi 2(2): 7-10, 1995 
 19. Tamer, MN, Çiftçi, D., Yeksan, M., Baykan, M., Töke, S., Yeksan, FN., Erdoğan, Y.: Kronik Hemodiyaliz Hastalarında B ve D Hepatiti Serolojik Markerlarının Araştırılması. Yeni Tıp Dergisi, 13(3):162-163, 1996. 
 20. Tamer, MN., Cirit, M., Yeksan, M., Özer, F., Töke, S., Yeksan, FN., Erdoğan, Y.: Hemodiyaliz hastalarının pulmoner fonksiyonlarına eritropoietin etkisi.Yeni Tıp Dergisi, 13(4):222-224, 1996.

07-06 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 1. Ayar, N., Erdoğan, Y.: Kan Hastalıklarında Kemik Değişiklikleri (Anemiler). Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri. 11-13 Mart 1982, Kayseri. 
 2. Erdoğan, Y.: Kan Hastalıkları-Kanserler ve Enfeksiyonlar. İbni Sina Kongresi. 14 Mart 1984, Kayseri.  
 3. Erdoğan, Y.: Amasya Darüşşifası. Şerafettin Sabuncuoğlu Kongresi. 14 Mart 1985, Kayseri.  
 4. Erdoğan, Y.: Şerafettin Sabuncuoğlu’na Göre Kanserler, Otohemoterapi ve Tecrübî Tababet. Şerafettin Sabuncuoğlu Kongresi, 14 Mart l985, Kayseri.  
 5. Erdoğan, Y.: İlaç Alerjilerinin Tanı ve Tedavi Yöntemleri. I.Alerjik Hastalıklar Sempozyumu. Mayıs 1985, Ankara. 
 6. Erdoğan, Y.: AIDS’ te İmmunoloji. AIDS Paneli, 1986, Kayseri. 
 7. Erdoğan, Y.: Türk Kalavun Hastanesi. Konyalı Hekim Hacı Paşa Kongresi, 14 Mart 1986, Kayseri. 
 8. Erdoğan, Y.: Konyalı Hekim Hacı Paşa’ya Göre: Kuduz Hastalığı ve Tedavisi. Konyalı Hekim Hacı Paşa Kongresi. 14 Mart 1986, Kayseri. 
 9. Erdoğan, Y., ve ark: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Bankası Donörlerinde HBsAg ve VDRL Çalışmaları. I.Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 20-23 Nisan 1987, İzmir. 
 10. Yeksan, M., Çalışkan, Ü., Çiftçi, D., Tamer, N., Gönen, S., Erdoğan, Y.: Hemodiyaliz Hastalarında Fibrinolitik Aktivitenin Araştırılması. VI. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi. 1-3 Kasım 1989. Antalya (Oral tebliğ) 
 11. Kayserili, B., Yeksan, M., Tamer, N., Erdoğan, Y., ve ark: Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Elektro-nöro-miyografinin (ENMG), Vizüel Evoked Potansiyel (VEP) ve Oditif Evoked Potansiyel (BAP) Bulguları. VIII. Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. 12-14 Haziran 1991, İstanbul (Oral tebliğ)

07-07 Diğer Yayınlar: Basılı Eserler
 1. İbni Sina (Editörler: Prof. Dr. Ahmet H. Köker, Prof. Dr. Cihat Tunç): Kitabın “Kan Hastalıkları-Kanserler ve Enfeksiyonlar Bölümü” tarafımdan yazılmıştır. 
 2. Şerafeddin Sabuncuoğlu (Editörler: Prof. Dr. Ahmet H. Köker, Doç. Dr. Yusuf Erdoğan): Kitapta “Amasya Darüşşifası” ve “Şerafeddin Sabuncuoğlu’na Göre: Kanserler, Otohemoterapi ve Tecrübî Tababet” bölümleri tarafımdan yazılmıştır.  
 3. Konyalı Hekim Hacı Paşa: (Editörler: Prof. Dr. Ahmet H. Köker, Doç. Dr. Yusuf Erdoğan): Kitapta “Kalavun Darüşşifası” ve “Konyalı Hekim Hacı Paşa’ya Göre: Kuduz Hastalığı ve Tedavisi” bölümleri tarafımdan yazılmıştır. 
 4. AİDS: Kitap Erciyes Üniversitesi Yayınları arasında basılmıştır. Kitabın “AIDS’te İmmunoloji” bölümü tarafımdan yazılmıştır. 
 5. Harold - Semptoma Yönelik Tanı El Kitabı: (Çevirmen: Dr. Tevfik Pınar): Kitabın Danışma Kurulu Üyeliği ve“Hematoloji Bölümü” revizyonluğu tarafıma tevdi edilmiştir.

09-00 İdari Görevler
 1. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Bankası Müdürlüğü (1982 – 1988)) 
 2. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği (03.03.1983 – 20.09.1984) ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcılığı (20.09.1984 – 21.02.1985) 
 3. TÜBİTAK Alerjik Hastalıklar Geçici İhtisas Komisyonu Üyeliği (15.12.1983) 
 4. Erciyes Üniversitesi Cerrahi Araştırma Komisyonu Üyeliği (12.09.1984 – 02.12.1988) 
 5. Erciyes Üniversitesi Kantin-Kafeterya Merkezi Başkanlığı (19.08.1983 – 02.12.1988)) 
 6. Erciyes Üniversitesinde, değişik tarihlerde Tıp Fakültesi Dekanlığına, Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığına vekalet. 
 7. Erciyes Üniversitesinde, değişik tarihlerde, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne vekalet.  
 8. Süleyman Demirel Üniversitesi Dekanlığı (Temmuz 1993 – Temmuz 1996) 
 9. Selçuk Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Senatörlüğü (1990 – 1996 ) 
 10. Uluslararası Türkmen – Türk Üniversitesi Rektörlüğü (11.03.1997 – 04.11. 2004) 
 11. Özel Erzurum Şifa Hastanesi Başhekimliği (24.02.2005 – devam ediyor)

10-00 Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelik
 1. Türk Hematoloji Cemiyeti Üyeliği 
 2. Türk Kanser Araştırma Kurumu Üyeliği 
 3. Türk Alerji Derneği Üyeliği

11-00 Ödüller
 1. Konya Valiliği “Takdir Belgesi” (1990) 
 2. Türkmenistan Devleti “Gayrat” Madalyası (1999) 
 3. Türkmenistan Devleti “Garaşsız Türkmenistan’a Olan Büyük Sevgi” Madalyası (2002) 
 4. Türkmenistan Milli Eğitim Bakanlığı “Hormat Haty” (2004) 
 5. Türkmenistan Başkent Bilim Merkezi Genel Koordinatörlüğü “Takdir Belgesi” 
 6. Türkmenistan Milli Eğitim Bakanlığı “Hormat Haty) (2005)